เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์สายพันธุ์ที่ให้สมุนไพรไทยมากเพื่อบำบัดและรักษาโรคตามวิชาการแพทย์แผนไทยเสริมสุขภาพเพื่อช่วยให้ยาหมอและท่านที่กำลังรักษาโรค

 

สายพันธุ์ เจียวกู้หลาน - ปัญจขันธ์
เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ สมุนไพรไทย จากเชียงใหม่ สุดยอดสมุนไพรยอดเยี่ยมปี 2548 เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์  สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่
สุดยอดสมุนไพรยอดเยี่ยมปี 2548 เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์  สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่
เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์สายพันธุ์ที่ให้สมุนไพรไทยมากเพื่อบำบัดและรักษาโรค

เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์- สมุนไพรไทย จากเชียงใหม่
แนะนำสินค้าโดย CHIANGMAI4U ข้อมูลสินค้า จากเว็บไชด์ www.jiaogulan4u.com
เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่า

เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า
ชนิดของเจียวกู้หลาน สั่งซื้อเจียวกู้หลาน ผู้ผลิตเจียวกู้หลาน ชนิดของเจียวกู้หลาน เลีอกเจียวกู้หลาน

ชื่อเรียกทางเคมี
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน

สารสำคัญในเจียวกู้หลาน
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
ข้อมูลเจียวกู้หลาน
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
วิธีใช้เจียวกู้หลาน
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
ราคาจำหน่าย
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน

 เจียวกู้หลาน หรือ GYNOSTEMMAPEENTAPHYLLUM MARKINO อยู่ในวงศ์ CUCUBIRACEAE ขึ้นได้ทั่วเอเซียเป็นไม้เถาเลื้อยแตกกิ่งก้านทอดเลื้อยตามหน้าดินหรือพาดพันต้นไม้อื่น มีรากหรือมือเกาะเป็นเส้นตามโคนก้านใบแผ่กระจายไปเรื่อย ๆ ใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ มีใบย่อย 5 ใบ ขนาดไม่เท่ากันเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนสอบ ขอบใบคล้ายฟันเลื่อยเล็กๆ  สีเขียวเข้ม
     เจียวกู้หลานในปัจจุบันมี 2 ชนิด
1. เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ ธรรมชาติ ( ป่า ) เป็นสายพันธุ์ธรรมชาติ ขึ้นได้ทั่วไป คุณสมบัติของสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อคน จะแตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิด เจียวกู้หลานชนิดนี้ที่ขึ้นในภูมิประเทศที่แห้งแล้ง สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 1200 - 1500 เมตร จะให้ค่าของสมุนไพรมากกว่าชนิดที่ปลูกในที่ลุ่มหรือที่ราบธรรมดา   เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ ธรรมชาติ ยังมีความแตกต่างอีกด้านหนึ่งก็คือเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ ธรรมชาติ ที่ขึ้นอยู่ตามดินภูเขาไฟของพื้นที่แถบทวีปเอเซีย จะให้คุณสมบัติสมุนไพรมากที่สุด เคยมีการนำสายพันธ์เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ต้นพันธุ์ตั้งเดิมที่มาจากประเทศญี่ปุ่นทดสอบคุณสมบัติกับสายพันธุ์เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ ธรรมชาติที่พบในสถานที่ ๆ ทหารญี่ปุ่นเคยนำมาปลูกสมัยสงครามโลกในประเทศไทย
สายพันธุ์ดั้งเดิมให้ค่าสมุนไพรน้อยกว่า ปัจจัยของ ดิน อากาศ สภาวะแวดล้อม ล้วนทำให้คุณสมบัติของพืชแตกต่างกัน
2. เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ ที่ปลูกโดยมนุษย์ มีการวิจัยและนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาช่วยในการขยายพันธุ์ ชนิดนี้ให้สมุนไพรน้อยกว่าและมีสารเคมีตกค้าง ปัจจุบันปลูกโดยเกษตรกรน้อยลงและส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ มีการแช่สารกันเสียทำให้เกิดผลเสียต่อการบริโภคเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคควรระวัง
    
     เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ สรรพคุณมีส่วนประกอบสำคัญของสมุนไพรที่เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคนเรา เหมือนโสมแต่มีมากว่าโสม 3 - 5 เท่าตัว บำรุงร่างกายของเรา แบ่งเป็น 2 หน้าที่ใหญ่ ๆ

( ตามกฏหมาย อ.ย. ไม่อนุญาตให้แสดง สรรพคุณ )
อ้างอิงข้อมูลไปที่เว็บไซด์ที่ให้ข้อมูล
   

    น่ารู้กับเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์

     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ที่ดี
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่สายพันธุ์ของเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่โอสถสารเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่สุขภาพแข็งแรงด้วย เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่การรับประทาน เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่การเลือกซื้อเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ที่เราจำหน่าย
 เจียวกู้หลาน สมุนไพรไทย ภาษาไทยเรียก ปัญจขันธ์ เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 3 ข้อ ด้วยโอสถสารของเจียวกู้หลานที่มีมากหลากหลายชนิด เปรียบเสมือนท่านทานเจียวกู้หลานชนิดเดียวแต่ได้สมุนไพรเทียบกับทานสมุนไพรมากกว่า 30 ชนิดสมุนไพร เจียวกู้หลานช่วยท่านให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีประโยชน์กับท่านคือ
 1.
เจียวกู้หลาน บำบัดและรักษาโรคตามวิชาการแพทย์แผนไทย ( ดูเพิ่มเติม - ตามกฎหมาย อย ห้ามแสดงสรรพคุณ )
 2. เจียวกู้หลานบำรุงร่างกายของท่านให้แข็งแรงและสมบูรณ์เมื่อร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์อาการเสื่อมเช่นรู้สึกแก่ สุขภาพไม่แข็งแรง และอื่นๆ จะชลอออกไป และป้องกันร่างกายจากโรคที่ท่านไม่พีงประสงค์นานาชนิด
 3. ใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพเพื่อช่วยให้ยาหมอและท่านที่กำลังรักษาโรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง ได้ผลดีกว่าเดิม เห็นผลชัดเจน
 สุดยอดสมุนไพรยอดเยี่ยมปี 2548 เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์  สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่ สุดยอดสมุนไพรยอดเยี่ยมปี 2548 เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์  สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่

เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์- สมุนไพร จากเชียงใหม่
เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์สายพันธุ์ที่ให้สมุนไพรไทยมากเพื่อบำบัดและรักษาโรค
เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์- สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่