สายพันธุ์เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ให้สมุนไพรบำบัดและรักษาโรคแพทย์แผนไทยเสริมสุขภาพเพื่อช่วยให้ยาหมอและท่านที่กำลังรักษาโรค

 

สายพันธุ์เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ สมุนไพรไทย จากเชียงใหม่ สุดยอดสมุนไพรยอดเยี่ยมปี 2548 เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์  สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่

สายพันธุ์เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ให้สมุนไพรบำบัดและรักษาโรคแพทย์แผนไทยเสริมสุขภาพเพื่อช่วยให้ยาหมอและท่านที่กำลังรักษาโรค

เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์- สมุนไพรไทย จากเชียงใหม่
แนะนำสินค้าโดย CHIANGMAI4U ข้อมูลสินค้า จากเว็บไชด์ www.jiaogulan4u.com

สุดยอดสมุนไพรยอดเยี่ยมปี 2548 เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์  สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่


เจียวกู้หลาน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gynostemma pentaphyllum Makino
ชื่อวงศ์ : Cucurbitaceae
ชื่อภาษาไทย : ปัญจขันธ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Miracle grass, Southern ginseng
ชื่อจีน :เจียวกู้หลาน เซียนเฉ่า
ชื่อญี่ปุ่น :อะมาซาซูรู
 
    ทั่วประเทศไทยมีเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ มากกว่า 80 สายพันธ์ ตามข้อมูลของสถาบันวิจัยสมุนไพรแห่งชาติ ชื่อเรียกแตกต่างกันไปตาม สถานที่ที่เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ขึ้นอยู่ แตละถิ่นผู้รู้หรือแพทย์แผนชาวบ้านจะเป็นผู้มีองค์ความรู้ในการเสาะหาและรู้วิธีที่จะเพิ่มปริมาณสมุนไพรหรือลดปริมาณสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ปัจจุบันมรดกส่วนนี้ได้หายไปหมอแผนไทย หมอบ้าน หรือหมอแผนโบราณ ไม่ได้อยู่ในความสนใจของผู้คนในท้องถิ่นเช่นสมันก่อน การยอมรับแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้น ทำให้หมอที่รู้สมุนไพรเริ่มน้อยลง และสมุนไพรก็ถูกแทนที่ด้วยยาเคมี เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ก็หายไปจากพื้นที่นั้น ๆ กระทั่งปัจจุบันมีการค้นพบความจริงที่ว่า โรคบางโรคแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถทำให้หายขาดได้ ยาที่ใช้ก็ก่อให้เกิดผลข้างเคียงมากมาย

   เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ จึงถูกนำกลับมาใช้แต่ไปเอาพันธุ์จากที่อื่นมาปลูกเพราะของท้องถิ่นเดิมสูญหายไปจึงทำให้ได้คุณภาพบ้างไม่มีคุณภาพบ้าง
   เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ ที่ผลิตและจัดจำหน่าย เป็นเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ที่มาจากแหล่งที่ดีที่สุดในพื้นที่และเป็นสายพันธุ์เดียวกับสถาบันวิจัยสมุนไพรแห่งชาติใช้วิจัยว่าให้ค่าสมุนไพร มีสารจิปปิโนไซด์ มากว่า 82 ชนิด, มีปริมาณจิปปิโนไซด์มากกว่า 90 – 100 มิลลิกรัม  / กรั
    การบวนการผลิต ตามมาตราฐาน อย และที่สำคัญ ไม่มีสารตกค้าง จากยาฆ่าแมลง
( ตามกฏหมาย อ.ย. ไม่อนุญาตให้แสดง สรรพคุณ )  
 
อ้างอิงข้อมูลไปที่เว็บไซด์ที่ให้ข้อมูล
   
เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่า

เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า
ชนิดของเจียวกู้หลาน สั่งซื้อเจียวกู้หลาน ผู้ผลิตเจียวกู้หลาน ชนิดของเจียวกู้หลาน เลีอกเจียวกู้หลาน

ชื่อเรียกทางเคมี
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน

สารสำคัญในเจียวกู้หลาน
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
ข้อมูลเจียวกู้หลาน
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
วิธีใช้เจียวกู้หลาน
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
ราคาจำหน่าย
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน

    น่ารู้กับเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์

     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ที่ดี
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่สายพันธุ์ของเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่โอสถสารเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่สุขภาพแข็งแรงด้วย เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่การรับประทาน เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่การเลือกซื้อเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ที่เราจำหน่าย
  เจียวกู้หลาน สมุนไพรไทย ภาษาไทยเรียก ปัญจขันธ์ เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 3 ข้อ ด้วยโอสถสารของเจียวกู้หลานที่มีมากหลากหลายชนิด เปรียบเสมือนท่านทานเจียวกู้หลานชนิดเดียวแต่ได้สมุนไพรเทียบกับทานสมุนไพรมากกว่า 30 ชนิดสมุนไพร เจียวกู้หลานช่วยท่านให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีประโยชน์กับท่านคือ
 1.
เจียวกู้หลาน บำบัดและรักษาโรคตามวิชาการแพทย์แผนไทย ( ดูเพิ่มเติม - ตามกฎหมาย อย ห้ามแสดงสรรพคุณ )
 2. เจียวกู้หลานบำรุงร่างกายของท่านให้แข็งแรงและสมบูรณ์เมื่อร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์อาการเสื่อมเช่นรู้สึกแก่ สุขภาพไม่แข็งแรง และอื่นๆ จะชลอออกไป และป้องกันร่างกายจากโรคที่ท่านไม่พีงประสงค์นานาชนิด
 3. ใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพเพื่อช่วยให้ยาหมอและท่านที่กำลังรักษาโรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง ได้ผลดีกว่าเดิม เห็นผลชัดเจน
 สุดยอดสมุนไพรยอดเยี่ยมปี 2548 เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์  สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่ สุดยอดสมุนไพรยอดเยี่ยมปี 2548 เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์  สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่

เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์- สมุนไพรไทย จากเชียงใหม่
สายพันธุ์เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ให้สมุนไพรบำบัดและรักษาโรคแพทย์แผนไทยเสริมสุขภาพเพื่อช่วยให้ยาหมอและท่านที่กำลังรักษาโรค
เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์- สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่