เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์- สมุนไพรไทยจากเชียงใหม่ สุขภาพแข็งแรงด้วย เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์

 

สมุนไพรเจียวกู้หลาน - ปัญจขันธ์
เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ สมุนไพรไทย จากเชียงใหม่ สุดยอดสมุนไพรยอดเยี่ยมปี 2548 เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์  สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่
สุดยอดสมุนไพรยอดเยี่ยมปี 2548 เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์  สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่
เจียวกู้หลานป่าหรือเจียวกู้หลานธรรมชาติ จากป่าธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์บนยอดดอยที่จังหวัดเชียงใหม่

เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์- สมุนไพรไทย จากเชียงใหม่

แนะนำสินค้าโดย CHIANGMAI4U ข้อมูลสินค้า จากเว็บไชด์ www.jiaogulan4u.com
สมุนไพรยอดเยี่ยมปี 2548 เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่ฟอร์ยู -
ผลิตเจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์จากสมุนไพรไทยเกรดอันดับ 1 จากเชียงใหม่

เสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วย เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ จากธรรมชาติ ( เจียวกู้หลานป่า )
     เลือกเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ อย่างไรเพื่อนำมาใช้เพื่อสุขภาพของเรา เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ ในท้องตลาดมีมากมายหลายเกรดให้ท่านได้เลือกซื้อกันง่ายขึ้น การเลือกเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ ที่ปลอดภัยภัยและมีคุณภาพนั้น เราขอนำเสนอเกร็ดความรู้เรื่องเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบในการเลือกเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ ทีดีและปลอดภันต่อสุขภาพ เพื่อให้ได้เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ที่ดีตรงตามที่เราต้องการตัดปัญหาการใช้เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ ว่าใช้แล้วไม่ได้ผล ทำไมเราจึงได้เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ที่ไม่มีคุณภาพหรืออย่างไร และ เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ ชนิดไหนดีกับเรามากกว่าและจะใช้เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ในปริมาณเท่าไดใช้เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ นานเท่าไดจึงจะเห็นผล เหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจสมุนไพรเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ให้ได้รับประโยชน์ ช่วยท่านประหยัด ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
   
คัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ 
ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่า
ไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป
เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่าผลิตโดยเจียวกู้หลานฟอร์ยูคัดจากเจียวกู้หลานเกรดเอ จากธรรมชาติ ให้สมุนไพรมากที่สุด ปลอดภัยกว่าไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนเจียวกู้หลานทั่วๆ ไป

เจียวกู้หลานป่า

เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า เจียวกู้หลานป่า
ชนิดของเจียวกู้หลาน สั่งซื้อเจียวกู้หลาน ผู้ผลิตเจียวกู้หลาน ชนิดของเจียวกู้หลาน เลีอกเจียวกู้หลาน

ชื่อเรียกทางเคมี
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน

สารสำคัญในเจียวกู้หลาน
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
ข้อมูลเจียวกู้หลาน
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
วิธีใช้เจียวกู้หลาน
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน
ราคาจำหน่าย
สั่งซื้อเจียวกู้หลาน

สมุนไพร เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ สมุนไพรรางวัลยอดเยี่ยม ปี 2548 จากหน่วยงานของรัฐบาลไทย
เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรที่คนทั่วโลกให้ความสนใจในสรรพคุณของสมุนในไพรเจียวกู้หลาน เป็นที่กล่าวถึง เจียวกู้หลานกัน
ในปี
2548 มีการประกวดสมุนไพรและเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ ได้การคัดเลือกให้เป็นสมุนไพรดีเด่นยอดเยี่ยม จากกระทรวงสาธารณสุข เป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพว่าเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ มีคุณสมบัติดีกว่าสมุนไพรประเภทอื่น

เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์มีองต์ประกอบทางเคมี ที่ได้จากการเข้าไปแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ของเจียวกู้หลานในห้องวิจัยห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ผลคือ เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์มีองค์ประกอบทางเคมี โดยมีรายละเอียดคือ
    
Gypenosides ป็นสาร จำพวก Saponin ึ่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า 80 ชนิดในเจียวกู้หลาน ซึ่งสาร Gypenosides ป็นสารประเภทไตรเทอร์ซาโปนิน ( Triterpene Saponins ) มีโครงสร้างคล้ายกับ Ginsenosides ที่พบอยู่ในสมุนไพรกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ " โสม " จากการวจัยทางวิทยาศาสตร์ ซาโปนินที่พบในเจียวกู้หลาน มีจำนวน 82 ชนิด และพบซาโปนินในโสมเพียง 28 ชนิด ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บำรุงร่างกายให้สมบูรณ์ เหมือนโสม ไม่ต้องจ่ายแพงในการหาโสมมารับทานเพื่อสุขภาพ
สารปรับสภาพให้ปกติในเจียวกู้หลาน
 ( adaptogens) คือ ซาโปนิน ( saponin ) และไกลโคไซด์ ( glycoside ) สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีผลป้องกันไม่ให้เกิดหรือจัดการกับอาการผิดปกติคู่กับยาหมอ ( ตามข้อมูลวิชาการสามารถจัดการได้เอง ) มีผลดีต่อาการจำพวก เบาหวาน ความดันสูง หลอดเลือดหัวใจและสมองตีบ ค่า ORAXที่สูงมากให้โอสถสารแอนติออกซิเดนท์หรือสารต่อต้านออกซิเดนท์ในเจียวกู้หลาน คือ ซาโปนิน ชนิดgypenoside มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารพิษต่างๆ เพิ่มค่า T-Cell และ เพิ่มค่า CD4 ให้กับผู้ที่มีปัญหา HIV  ดูเพิ่มเติม

เลือกเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ ที่ดีและมีคุณภาพเลือกอย่างไร
เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์มีหลายประเภท เราสามารถหาเจียวกู้หลานได้ง่ายขึ้น เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ที่ปลอดภัยแนะนำให้เลือกเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์จากธรรมชาติจะปลอดภัยต่อการใช้ มีเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์นำเข้าจากต่างประเทศมาแข่งขันกับเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ท้องถิ่นราคาถูกกว่าคุณภาพสมุนไพรและโอสถสารในเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์นำเข้านี้ต่ำกว่าสายพันธ์ที่ได้ค่าจากงานวิจัยของสภาสมุนไพรกระทรวงสาธาณสุข สายพันธ์เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ที่นำเข้ามาจำหน่าย มีกระบวนการผลิตที่เพิ่มรสชาดให้ถูกปากคนไทยเป็นหลักความสะอาดของเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ต่ำ ( ต้องลวกน้ำทิ้งเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก )  ตลอดจนการใช้สารเคมีถนอมเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ให้มีอายุผลิตภัณฑ์นานๆ เป็นพิษต่อการบริโภคเป็นอันตรายต่อสุขภาพ


เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ที่เหมาะกับคนไทยมากที่สุด
ตามข้อมูลของแพทย์แผนทางเลือกกล่าวถึงประเทศสมุฐานในการรักษาโรค พืชและอาหารประจำถิ่นนั้นๆ เหมาะสมที่สุดสำหรับคนถิ่นนั้นๆ
ดังนั้นเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ท้องถิ่นย่อมดีกับคนไทยมากกว่าเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ที่นำเข้ามาจากถิ่นอื่น

ผลทางการรักษาโดยเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
เราไม่อวดอ้างสรรพคุณในการรักษาว่ายอดเยี่ยมหรือสมุนไพรเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ดีที่สุดหรือสมุนไพรเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ใช้แทนยารักษาโรคได้ เหล่านี้เป็นการอวดอ้างเพื่อการขายสินค้าโดยผลกระทบอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้บริโภค เราแนะนำสมุนไพรเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ควบคู่ไปกับการรักษาของหมอแผนปัจจุบันโดยใช้เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์เป็นอาหารเสริม และหมอจะเป็นผู้ลดยาเคมีลง จวบจนกระทั่งไม่ให้ทานยาเคมีต่อไปอีกนั่นคือประโยชน์สูงสุดปลอดภัยที่สุดที่เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ให้กับสุขภาพของเรา

ปริมาณและจำนวนการใช้เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
การให้ได้ผลดีของการใช้เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์จากธรรมชาติ ต้องได้ปริมาณที่เหมาะสมของเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์จากธรรมชาติ
จึงจะให้ผลดีในการใช้อย่างเป็นรูปธรรม ข้อมูลทางวิชาการจากผู้ชำนาญการจะบอกถึงจำนวนและปริมาณการใช้เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์จากธรรมชาติ จำนวนเท่าได้ ใช้กี่ครั้งในหนึ่งวัน ใช้เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์จากธรรมชาติระยะเวลานานเท่าใดจะเห็นผล เหล่านั้นเป็นส่วนที่สำคัญที่ผู้ต้องการใช้สมุนไพรเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์จากธรรมชาติควรต้องทราบ

โลกของเราในสมัยปัจจุบัน มีการอุบัติของโรคใหม่ ๆ มีการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ รวดเร็วบ้าง ช้าบ้าง อันเป็นที่ร่ากลัวของคนทั่วๆ ไป ทำให้หลาย ๆ คนวิตกกังวล ว่าตนเองมีโอกาสติดโรค ได้เช่นผู้อื่น ๆ บางครั้งก็อาจจะกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการดำรงชีวิต จนต้องหาวิธีการป้องกันตัวเองและหลายๆ คนก็เข้าใจและเห็นผลของการรักษาในส่วนของแพทย์แผนปัจจุบันที่หลายๆ ครั้งให้ยาประเภทยาปฏิชีวนะ ( ยาแก้อักเสบ - ภาษาชาวบ้านเรียกกัน ) แล้วส่งผลให้เกิดอาการข้างเตียงมากมาย
      ในปัจจุบันก็มีคนหลายๆ คนเริ่มคิดถึงสมุนไพรจากธรรมชาติที่บรรพบุรุษได้เคยใช้สมุนไพรเหล่านั้น มาตั้งแต่สมันบรรพกาลแม้นว่าในปัจจุบันได้สูญหายไปบ้างในเรื่องข้อมูลก็ได้มีการค้นคว้าเพื่อนำมาใช้ หลายๆ คนเข้าใจว่า การใช้ธรรมชาติบำบัดโลก จะปลอดภัยต่อผลข้างเคียง ที่มักเกิดจากการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะรักษาโรคทั่วไปนั่นเอง
     สมุนไพรเป็นพืชที่พบได้ทั่วไปหรือบางชนิดอาจพบได้ในพื้นที่ที่ใดที่หนึ่ง ผู้คนหลากหลายในปัจจุบันให้ความสนใจสมุนไพรมากขึ้นเป็นสิ่งที่บอกเราว่า สมุนไพรที่มีอยู่อย่างหลากหลายหากเรานำมาใช้อย่างถูกวิธีและมีความรู้ในการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง มันได้ผลและปลอดภัยกว่ายาเคมีทุกชนิด
เจียวกู้หลานฟอร์ยู ผลิตจากเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์จากธรรมชาติ
     เจียวกู้หลานจีงเป็นสมุนไพรที่น่าสนใจ สมุนไพรที่มีคุณสมบัติที่ให้คุณค่าสมุนไพรมากว่าสมุนไพรชนิดอื่น ๆ เจียวกู้หลานฟอร์ยู เห็นถึงคุณค่าสมุนไพรที่เจียวกู้หลานมีอยู่ จึงนำสมุนไพรเจียวกู้หลานจากธรรมชาติ หรือ เจียวกู้หลานป่า
นำมาเสนอกับท่านผู้รักสุขภาพทุก ๆ ท่าน คลิกรูปภาพเพื่อดูวิธีการสั่งซื้อเจียวกู้หลานธรรมชาติ
เจียวกู้หลานป่าหรือเจียวกู้หลานธรรมชาติ จากป่าธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์บนยอดดอยที่จังหวัดเชียงใหม่

( ตามกฏหมาย อ.ย. ไม่อนุญาตให้แสดง สรรพคุณ )  
 
อ้างอิงข้อมูลไปที่เว็บไซด์ที่ให้ข้อมูล
สุดยอดสมุนไพรยอดเยี่ยมปี 2548 เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์  สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่

    น่ารู้กับเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์

     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ที่ดี
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่สายพันธุ์ของเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่โอสถสารเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่สุขภาพแข็งแรงด้วย เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่การรับประทาน เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่การเลือกซื้อเจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์
     เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์ สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์ที่เราจำหน่าย
 เจียวกู้หลาน สมุนไพรไทย ภาษาไทยเรียก ปัญจขันธ์ เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 3 ข้อ ด้วยโอสถสารของเจียวกู้หลานที่มีมากหลากหลายชนิด เปรียบเสมือนท่านทานเจียวกู้หลานชนิดเดียวแต่ได้สมุนไพรเทียบกับทานสมุนไพรมากกว่า 30 ชนิดสมุนไพร เจียวกู้หลานช่วยท่านให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีประโยชน์กับท่านคือ
 1.
เจียวกู้หลาน บำบัดและรักษาโรคตามวิชาการแพทย์แผนไทย ( ดูเพิ่มเติม - ตามกฎหมาย อย ห้ามแสดงสรรพคุณ )
 2. เจียวกู้หลานบำรุงร่างกายของท่านให้แข็งแรงและสมบูรณ์เมื่อร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์อาการเสื่อมเช่นรู้สึกแก่ สุขภาพไม่แข็งแรง และอื่นๆ จะชลอออกไป และป้องกันร่างกายจากโรคที่ท่านไม่พีงประสงค์นานาชนิด
 3. ใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพเพื่อช่วยให้ยาหมอและท่านที่กำลังรักษาโรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง ได้ผลดีกว่าเดิม เห็นผลชัดเจน
  เจียวกู้หลานป่าหรือปัญจขันธ์ธรรมชาติ สมุนไพรไทยปลอดภัย จากเชียงใหม่
สมุนไพร เจียวกู้หลาน จัดจำหน่ายโดย เจียวกู้หลานฟอร์ยู เชียงใหม่
99 / 62 หมู่ที่ 12 ตำบล สันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทร 081 603 2249  FAX 053 398 767 
ติดต่อเจียวกู้หลานฟอร์ยู เพื่อรับข้อมูลเจียวกู้หลาน หรือสั่งซื้อเจียวกู้หลานด้วยเทคโนโลยี LINE ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เจียวกู้หลาน line
 เชิญที่  chiangmai4u

E-MAIL pirote2000@hotmail.com        
  
guide2544@yahoo.com

สุดยอดสมุนไพรยอดเยี่ยมปี 2548 เจียวกู้หลานหรือปัญจขันธ์  สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่  เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์- สมุนไพรไทยอันดับ 1 จากเชียงใหม่

เจียวกู้หลาน หรือ ปัญจขันธ์- สมุนไพรไทยจากเชียงใหม่